Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Enfeksiyon Zinciri

Enfeksiyon Zinciri

Enfeksiyon zinciri, vücutta enfeksiyonun oluşması ve etkenin insana bulaşması, onu hasta etmesi için bazı olayların meydana gelmesiyle olur. Bunların tümü enfeksiyon zinciri olarak anılır. Bu halkaların birisi eksik olduğunda, enfeksiyon oluşmaz. Enfeksiyon zinciri halkalarını oluşturan etkenler ise;
  • Enfeksiyon etkeni
  • Enfeksiyon kaynağı
  • Kaynaktan çıkış yolu
  • Yeni konakçıya bulaşma
  • Yeni konakçıya giriş kapısı
  • Enfeksiyona dirençli giriş kapısı

Enfeksiyon etkeni


Bu etkenler enfeksiyon oluşumuna neden olan mikroorganizmalardır. Hastalığın oluşması mikroorganizmaların sayısına, bunların hastalık yapma yeteneğine, konağın yani kişinin vücut direncine bağlı olur. Patojen mikroorganizmalar kendi biyolojik yapılarına uygun olan organlara en kısa yoldan yerleşme eğilimi gösterirler. Bu organotropizm yani organa yönelme olarak anılır. Örneğin, kuduz virüsünün vücuda girdiği alandan sinirler boyu ilerleyerek beyne yerleşmesi ve hastalık yapması gibi. Enfeksiyon etkenleri içinde bakteriler, mantarlar, virüsler, parazitler, riketsiyalar ve artopodlar yer alır.

Bakteriler: Bunlar tek hücreli olan, ikiye bölünerek çoğalan mikroorganizmalardır. Çoğalırken oksijen, besin, ısı, nem, asit ya da alkali gibi ortamlara gereksinim duyarlar. Bakteriler ya da bakteri ürünleri olan toksinler canlıya zarar vermektedir. Çoğunluğu doğada saprofit durumda bulunur. Bunlar vücuda girerek, uygun ortam buldukları zaman patojen duruma gelir. Antibiyotikler bunları etkilediğinden, tedavi edilmeleri mümkündür.

Koklar: Bunlar dört ana grupta değerlendirilir. Vücutta basit iltihaplanmaların, menenjit gibi ağır rahatsızlığın nedeni olabilirler.

Basiller: Bunlar çomak şeklinde olan bakterilerdir. Tetanos, tifo, veba, gazlı kangren, difteri gibi hastalıkların etkenidir. Bunların türleri oksijenli ve oksijensiz ortamlarda üreyebilir.

Vibriyonlar: Bunlar virgül şeklinde olan bakterilerdir. Çoğunlukla sindirim sisteminde rahatsızlıklara neden olurlar.

Spiroketler: Bunlar pire, bir, tahtakurusu gibi bazı haşerelerin ısırmasıyla bulaşır. Vücutta genel ve lokal enfeksiyonların oluşmasına neden olurlar.

Virüsler: Bunlar yapılarına göre RNA ve DNA virüsleri olarak ayrılırlar. En küçük mikroorganizmalar olan virüsler, çoğalmak ve üremek için canlı dokuya gereksinim duyar. Bu yüzden hücre içinde parazit halde yaşarlar. Antibiyotiklerden etkilenmedikleri gibi, dış ortamda dayanıksız olurlar. Solunum ve sindirim sistemiyle vücuda girerler. Grip, kızamık, AIDS, uçuk gibi farklı hastalıkların nedenleridir.

Mantarlar: Doğadaki mantarların 100 kadarı insanlarda hastalık yapar. Bu hastalıklar mikoz enfeksiyon olarak tanımlanır. Doğrudan temas ve ağızdan bulaşırlar. Özellikle kötü hijyen koşullarında etkili olurlar.

Parazitler: Bunlar canlı üzerinde asalak yaşayan yani onun kaynaklarını kullanan türlerdir. Bitkisel ve hayvansal kökenli olabilirler. İç organlarda yerleştiklerinde endoparazitlik, dışa yerleştiklerinde ektoparazitlik oluşur.

Riketsiyalar: Bunlar virüslerden daha büyük, bakterilerde küçük mikroorganizmalardır. Canlı dokuda ya da döllenmiş tavuk yumurtası embriyonunda üreyebilirler. Haşerelerin ısırması, hava ve gıdalardan bulaşabilirler ve genel enfeksiyona neden olurlar.

Artopodlar: Bunlar canlılarda yaşayan eklem bacaklılardır. Ciltte ve dış organlarda etkili olurlar.

Enfeksiyon kaynağı


Bu enfeksiyonun yerleştiği, burada çoğaldığı, canlılara ve cansızlardır. Bunlara konakçı, rezervuar denmektedir. Mikroorganizmaları insana taşıyanlara ise ara konakçı denmektedir. Canlı ve cansız varlıklar enfeksiyon kaynağı olabilir. Daha önce enfeksiyon geçirenler bile enfeksiyon kaynağıdır.

Kaynaktan çıkış yolu


Bu mikroorganizmaların enfeksiyon kaynağından çıktıkları yerdir. Enfeksiyonun etkenleri olan kan, tükürük, idrar, gözyaşı gibi salgılar bu gibi çıkış yerlerinden dışarı çıkar.

Bulaşma yolları

Enfeksiyon etkenlerinin farklı yollardan sağlam olan canlılara geçmesinde yani bulaşmasında takip ettiği yoldur. Bu kaynağı takip eden etkenler sağlam kişilere bulaşır. Bu doğrudan ya da direkt bulaşma olarak gerçekleşebilir.

Giriş kapısı ve vücuda yayılma

Vücuda mikroorganizma giremediğinde hastalık meydana gelmez. Vücuda girenler ise yayılım gösteremediklerinde sadece küçük bir bölgede etkili olurlar. Cilt, ağız, boğaz, burun, göz gibi alanlar giriş kapısını oluşturmakta, yayılım ise giriş yapılan bölgelerin salgısıyla gerçekleşmektedir.

Enfeksiyona duyarlı organizma

Enfeksiyonun meydana gelmesi için, patojen mikroorganizmaların canlıya girmesi yeterli olmaz. Canlının mikroorganizmaya duyarlı olması gerekir. Dirençli bir giriş kapısı olduğunda, hastalık meydana gelemez.
Son Güncelleme : 19.01.2024 04:04:47
Enfeksiyon Zinciri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Enfeksiyon Zinciri Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Enfeksiyon Zinciri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Viral Enfeksiyon Nedir
Viral Enfeksiyon Nedir
Viral Enfeksiyon Nedir, Virüslerin çeşitli tipleri tarafından oluşturulan hastalıklara verilen genel addır. Bu virüsler soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara neden olduğu gibi AIDS gibi ciddi hastalıkların oluşmasına da neden olmaktadır.Başlıca vir...
Kanda Enfeksiyon Neden Olur
Kanda Enfeksiyon Neden Olur
Kanda enfeksiyon neden olur, Kanda enfeksiyon, olmasının anlamı vücudumuza giren küçük mikroorganizmaların (Bakteri, virüs, mantar) vücudumuzda çoğaldığı ve hastalık yapıcı ortamın olduğu anlamını taşımaktadır. Bahsedilen hastalık yapıcı mikroorganiz...
Enfeksiyon Belirtileri
Enfeksiyon Belirtileri
Enfeksiyon belirtileri, mikroorganizmalar, çeşitli organlarda hastalık yaptıkları için vücutta farklı belirtiler gösterir. Aynı hastalık kişiden kişiye değişen belirtiler gösterebilmektedir.Prodrom (Başlangıç) belirtileri: Kuluçka döneminin bitiminde...
İdrar Yolu Enfeksiyonu Adeti Geciktirirmi
İdrar Yolu Enfeksiyonu Adeti Geciktirirmi
İdrar Yolu İltihabı Adeti Geciktirir mi, Adet gecikmesi genellikle hormonol nedenlere ve hamilelik durumuna bağlıdır ancak idrar yollarındaki iltihaplanma da adet gecikmesi nedenleri arasında sayılmaktadır.Her beş kadından birinin başına hayati boyun...
Bebeklerde Kanda Enfeksiyon
Bebeklerde Kanda Enfeksiyon
Bebeklerde kanda enfeksiyon, vücuda giren mikroorganizmaların çoğaldığı ve hastalığa karşı ortam hazırlamasıdır. Bu mikroorganizmalar bebeklere ciddi zararlar. Bebeklerde kanda enfeksiyon olup olmadığını kan testinde CRP denilen parametrenin yapılmas...
Geçmeyen Boğaz Enfeksiyonu
Geçmeyen Boğaz Enfeksiyonu
Geçmeyen Boğaz Enfeksiyonu, aslında ihmal edilmesi durumunda tehlikeli olabiliyor. Geçmeyen bir boğaz enfeksiyonunuz ve buna bağlı olarak boğaz ağrınız varsa bu rahatsızlık artık kronikleşmiş bir duruma geldiğinin tam anlamıyla göstergesidir. Bu duru...
Yenidoğan Enfeksiyonları
Yenidoğan Enfeksiyonları
Yeni doğan enfeksiyonları, yeni doğanlarda vücutta enfeksiyon oranının artması CRP'nin yükselmesidir. Yeni doğan bebekler anne karnında iken sarıldıkları zarlar sıvı kütlesi sayesinde enfeksiyon ve diğer dışarıdan gelebilecek zararlı koşullara karşı ...
Sünnet Sonrası Enfeksiyon
Sünnet Sonrası Enfeksiyon
Sünnet, Gerek dini olarak gerek ananevi olarak gerek tıbbi olarak yapılan cerrahi bir müdahaledir. Halen eskilerden gelen geleneksel adetler nedeni ile sünnetin bir cerrahi müdahale olduğunun farkına varılamamaktadır. Doktorların kesin bir kanısı ola...
Vücuttaki Enfeksiyon
Vücuttaki Enfeksiyon
Vücuttaki Enfeksiyon, bir insandan, bir hayvandan, yediğiniz herhangi bir yiyecekten veya temas ettiğiniz herhangi bir cisimden bulaşan bir hastalık olarak açıklayabiliriz. Yani bulaşıcı bir hastalığın insan bedeninde yer yapması vücuttaki enfeksiyon...
Ameliyat Sonrası Enfeksiyon
Ameliyat Sonrası Enfeksiyon
Ameliyat sonrası enfeksiyon, Cerrahi olarak hastalıklı dokunun vücuttan kesilip alınması işlemidir, hasta ayakta tutularak veya hasta yatar pozisyonda ameliyat yapılabilir. Lokal anestezi veya genel anestezi diye yapılmaktadır. Genellikle ağır hastal...
Penis Enfeksiyonu
Penis Enfeksiyonu
Penis enfeksiyonu, çeşitli nedenlerden dolayı idrar yollarında oluşan iltihaplanma olarak tanımlanır. Penis enfeksiyonları sık sık rastlanan bir hastalık türüdür. Her yıl olarak milyonlarca insan bu hastalıktan şikâyetçidir. Penis enfeksiyonların ted...
Kanda Enfeksiyon Bulunması
Kanda Enfeksiyon Bulunması
Kanda enfeksiyon bulunması, bir mikrobun kanda, diğer vücut sıvılarında veya dokularında çoğalması sonucu meydana gelen hastalıktır. Bakteri, virüs ve diğer mikrop türlerinden bulaşır. Bu mikroplar kan yoluyla birden fazla organlara yayılarak organla...

 

Viral Enfeksiyon Nedir
Kanda Enfeksiyon Neden Olur
Enfeksiyon Belirtileri
İdrar Yolu Enfeksiyonu Adeti Geciktirirmi
Bebeklerde Kanda Enfeksiyon
Geçmeyen Boğaz Enfeksiyonu
Yenidoğan Enfeksiyonları
Sünnet Sonrası Enfeksiyon
Vücuttaki Enfeksiyon
Ameliyat Sonrası Enfeksiyon
Penis Enfeksiyonu
Kanda Enfeksiyon Bulunması
Mide Enfeksiyonu
Göz Enfeksiyonu Belirtileri
Bacakta Enfeksiyon
Bakteriyel Enfeksiyon
Bebeklerde Enfeksiyon
Bebeklerde Göz Enfeksiyonu
İdrar Yolu Enfeksiyonu Mide Bulantısı Yaparmı
Bebeklerde Viral Enfeksiyon
Enfeksiyon Zinciri
Çocuklarda Boğaz Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir
Akut Enfeksiyon
Ayakta Enfeksiyon
Yumuşak Doku Enfeksiyonu
Enfeksiyon Hemşirelik Bakım Planı
Gribal Enfeksiyon
Enfeksiyon Testi
Yaranın Enfeksiyon Kapması
Çocuklarda Bağırsak Enfeksiyonu
Popüler İçerik
Mide Enfeksiyonu
Mide Enfeksiyonu
Mide Enfeksiyonu, genelde gastrit olarak bilinen mide rahatsızlığıdır. Bu rahatsızlığın ortak olan özellikleri ise mide astarının iltihaplanması olan ...
Göz Enfeksiyonu Belirtileri
Göz Enfeksiyonu Belirtileri
Göz enfeksiyonu belirtileri, Gözde kızarıklık, sulanma, yanma, batma, şişme ve bazende çapaklanma olarak beliren insanın öz güvenini oldukça düşüren v...
Bacakta Enfeksiyon
Bacakta Enfeksiyon
Bacakta Enfeksiyon, genellikle bacağımızı bir yerlere carpmamız sonucu yada bacağımızda oluşan kesikler, yaralar sonucu bu kesik be yaraların mikrop k...
Bakteriyel Enfeksiyon
Bakteriyel Enfeksiyon
Bakteriyel enfeksiyon, Bakterilerin vücuda girmesi ile başlayan enfeksiyon türüdür. Bakteriler vücuda büyük çoğunlukla ağız yoluyla alınır, daha sonra...
Bebeklerde Enfeksiyon
Bebeklerde Enfeksiyon
Bebeklerde enfeksiyon, Bebeklerde ve çocuklarda sebebi belirlenemeyen ateş çoğu zaman virüslere bağlı olarak gelişir. Ayrıca bu tür bakteri hayati teh...
Bebeklerde Göz Enfeksiyonu
Bebeklerde Göz Enfeksiyonu
Bebeklerde göz enfeksiyonu, oldukça sık rastlanılan bir durumdur. Doğum esnasında doğum kanalından çocuğun gözlerine bakteri veya virüs bulaşabilir. B...
İdrar Yolu Enfeksiyonu Mide Bulantısı Yaparmı
İdrar Yolu Enfeksiyonu Mide Bulantısı Yaparmı
İdrar Yolu Enfeksiyonu Mide Bulantısı Yapar mı, İdrar yolu enfeksiyonu varlığı bir idrar tahliliyle ortaya çıkarılabilir. Hastalığın nedeni bakteriler...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Viral Enfeksiyon Nedir
Kanda Enfeksiyon Neden Olur
Enfeksiyon Belirtileri
İdrar Yolu Enfeksiyonu Adeti Geciktirirmi
Bebeklerde Kanda Enfeksiyon
Selölit Enfeksiyonuna Buz Koyulurmu Ne Gibi Tedavi Uygulamalıyız
Hakkımızda  
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Selölit Enfeksiyonuna Buz Koyulurmu Ne Gibi Tedavi Uygulamalıyız
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024